Montesquieu Institute: from science to society

Besluitpunt "Doorontwikkeling toezicht op de Woningwet, visitaties van / Woningcorporaties en reactie op reflectie geschilbeslechting prestatieafspraken"

commissie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
vergadering 2019-12-12
volgnummer 21
 

Zaak:

 

Zaak:

Brief regering - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der / Meer - 26 november 2019 / Doorontwikkeling toezicht op de Woningwet, visitaties van Woningcorporaties en reactie op reflectie geschilbeslechting prestatieafspraken - 32847-582

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg Woningcorporaties/Evaluatie

Woningwet/Huurakkoord dd. 12 december 2019.