Montesquieu Institute: from science to society

Besluitpunt "Afschrift brief aan de Eerste Kamer over de reactie op de motie-Schalk c.s. over opschorting van het wetgevingsproces met betrekking tot de verkiezing van de Eerste Kamer (Kamerstuk 35 300, L)"

commissie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
vergadering 2019-12-12
volgnummer 16
 

Zaak:

 

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. / Knops - 6 december 2019 / Afschrift brief aan de Eerste Kamer over de reactie op de motie-Schalk c.s. / over opschorting van het wetgevingsproces met betrekking tot de verkiezing van de Eerste Kamer (Kamerstuk 35 300, L) - 2019Z24453

Voorstel:

Desgewenst betrokken bij het algemeen overleg over het kabinetsstandpunt over het eindrapport van de staatscommissie parlementair stelsel op 11 december 2019.