Montesquieu Institute: from science to society

Besluitpunt "Wijziging van de Kieswet en de Waterschapswet tot aanpassing van de regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de vertegenwoordigende organen wegens zwangerschap en bevalling of ziekte"

commissie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
vergadering 2019-12-12
volgnummer 15B
 

Zaak:

 

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse / Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 4 december 2019 / Nota naar aanleiding van het verslag - 35273-6

Voorstel:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.