Montesquieu Institute: from science to society

Besluitpunt "Derde voortgangsrapportage inzake werking van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 van de Commissie van / Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten"

commissie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
vergadering 2019-12-12
volgnummer 14b
 

Zaak:

 

Zaak:

Derde voortgangsrapportage inzake werking van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen¬ / en Veiligheidsdiensten - 34588-85

Voorstel:

Agenderen voor een algemeen overleg IVD.

Volgcommissie(s):

DEF