Montesquieu Institute: from science to society

Besluitpunt "Derde voortgangsrapportage inzake werking van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 van de Commissie van / Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten"