Montesquieu Institute: from science to society

Besluitpunt "Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene / Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) / en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de / Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2019 / (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)"