Montesquieu Institute: from science to society

Besluitpunt "Toezicht en kwaliteitsverbetering Basisregistratie Personen (BRP) en reisdocumenten"

commissie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
vergadering 2019-12-12
volgnummer 12
 

Zaak:

 

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. / Knops - 2 december 2019 / Toezicht en kwaliteitsverbetering Basisregistratie Personen (BRP) en reisdocumenten - 27859-144

Voorstel:

Agenderen voor een algemeen overleg nadat de toegezegde informatie over de uitvoering van diverse maatregelen en de rapportage over de zelfevaluaties in 2019, zullen zijn ontvangen.