Montesquieu Institute: from science to society

Besluitpunt "Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020"

commissie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
vergadering 2019-12-12
volgnummer 11A
 

Zaak:

 

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. / Ollongren - 17 september 2019 / Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020 / 35300-B

Voorstel:

Het begrotingswetsvoorstel is plenair behandeld en op 3 december aanvaard.

Volgcommissie(s):

FIN