Montesquieu Institute: from science to society

Besluitpunt "Uitvoering van de motie van het lid Middendorp c.s. over tussentijdse verkiezingen in gemeenteraden (Kamerstuk 35300-VII-14)"

commissie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
vergadering 2019-12-12
volgnummer 9
 

Zaak:

 

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. / Knops - 27 november 2019 / Uitvoering van de motie van het lid Middendorp c.s. over tussentijdse verkiezingen in gemeenteraden - 35300-VII-85

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg Kiesrecht op 25 maart 2020.