Montesquieu Institute: from science to society

Besluitpunt "Proactieve publicatie overzicht hoogte en duur Appa-uitkering per 1 januari 2020"

commissie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
vergadering 2019-12-12
volgnummer 8
 

Zaak:

 

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. / Knops - 25 november 2019 / Proactieve publicatie overzicht hoogte en duur Appa-uitkering per 1 januari 2020 - 28479-80

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg Rechtspositie politieke ambtsdragers waarvoor nog geen datum is vastgelegd.