Montesquieu Institute: from science to society

Besluitpunt "Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten Generaal (IIA) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)"

commissie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
vergadering 2019-12-12
volgnummer 5
 

Zaak:

 

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. / Knops - 26 november 2019 / Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten Generaal (IIA) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 35350-IIA

Voorstel:

De inbrengdatum ten behoeve van de schriftelijke voorbereiding is reeds

Kamerbreed vastgesteld op 5 december 2019.