Montesquieu Institute: from science to society

Besluitpunt "Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)"

commissie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
vergadering 2019-12-12
volgnummer 4
 

Zaak:

 

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. / Knops - 26 november 2019 / Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2019 / (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 35350-C

Voorstel:

De inbrengdatum ten behoeve van de schriftelijke voorbereiding is reeds

Kamerbreed vastgesteld op 5 december 2019.

Volgcommissie(s):

FIN