Montesquieu Institute: from science to society

Besluitpunt "Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene 2. / Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) / en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de / Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2019 / (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)"

commissie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
vergadering 2019-12-12
volgnummer 2
 

Zaak:

 

Zaak:

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken / (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en / Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 35350-III

Voorstel:

De inbrengdatum ten behoeve van de schriftelijke voorbereiding is reeds

Kamerbreed vastgesteld op 5 december 2019.

Binnenlandse Zaken