Montesquieu Institute: from science to society

Symposium Grenzen, Groningen

Groningen, Martini Toren
wikimedia/Ra-smit

Vervaagt de grens tussen talen als je een nieuwe taal aanleert? Dragen synthetische materialen bij aan een verbeterd 'natuurlijk' herstel van je lichaam? Hoe kunnen culturele barrières in militaire samenwerking over grenzen heen beslecht worden? En waar gaat de werkelijkheid over in fantasie in de beeldende kunst? Tijdens dit symposium bekijken wetenschappers en kunstenaars vanuit hun eigen discipline hoe grenzen vervagen of worden doorbroken.

N.B. Wegens omstandigheden zal dit symposium geen doorgang vinden.

In deze achtste aflevering van de reeks InterScience van De Jonge Akademie staan lezingen geprogrammeerd van een toegepast taalkundige, een bio-chemicus, een sociaal psycholoog en een visueel kunstenaar.

Programma

  • Merel Keijzer, hoogleraar Engelse taalkunde en Engels als tweede taal, Rijksuniversiteit Groningen - Taal kent geen grenzen: de wisselwerking tussen een eerste en tweede taal
  • Patricia Dankers, hoogleraar biomedische materialen, Technische Universiteit Eindhoven - Synthetische materialen, natuurlijk?
  • Susanne Täuber, universitair hoofddocent, Rijksuniversiteit Groningen - Grensoverschrijdend samenwerken in het leger
  • Mariëlle Gebben, visueel kunstenaar en fotograaf - De grens tussen werkelijkheid en fantasie

InterScience

De Jonge Akademie organiseert de serie publieksbijeenkomsten InterScience waarbij verschillende wetenschappers vanuit hun eigen vakgebied eenzelfde thema belichten. Vaak blijken er onverwachte raakvlakken te zijn die de onderlinge verbondenheid tussen verschillende disciplines benadrukken. Thema's die eerder in deze reeks aan de orde kwamen, zijn stress, tijd, water, conflict, oplossingen, energie, licht en perceptie.

Organisatie

Het symposium Grenzen wordt georganiseerd door De Jonge Akademie in samenwerking met de Young Academy Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen.


1.

More about...