Montesquieu Institute: from science to society

Foto's en speeches presentatie Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2019

Monday, November 25 2019, 16:00

Op 19 november vond in de Oude Zaal van de Tweede Kamer de presentatie plaats van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2019. Natuur, milieu, klimaat. Het boek is aangeboden aan de voorzitters van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.

Wat is het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis?

Het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis wil in zo breed mogelijke kring belangstelling wekken voor de Nederlandse parlementaire geschiedenis. Het probeert dit te bereiken door naast wetenschappelijke ook opiniërende artikelen op te nemen, alsmede boekbesprekingen, een kroniek van het afgelopen parlementaire jaar, egodocumenten en herinneringen aan onlangs overleden prominente politici.

Actuele thema’s of gebeurtenissen liggen vaak ten grondslag aan de onderwerpskeuze van de historische artikelen. In het Jaarboek komen niet alleen wetenschappers aan het woord, maar ook journalisten en (oud-)politici. In alle bijdragen is het Nederlandse parlement in een nabij of ver verleden uitgangspunt van beschouwing; zijn positie en handelen sinds de invoering van het parlementair stelsel in 1848 staat steeds centraal.

Jaarboek 2019: Natuur, milieu, klimaat

Jonge klimaatspijbelaars uit verschillende landen van Europa. Zij gingen dit jaar massaal de straat op om meer ambitie en daadkracht te eisen van de oudere generaties en vooral van de politiek. Het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2019 plaatst de milieu- en klimaatproblematiek in historisch perspectief: van het begin van de natuurbeschermingsbeweging in de vorige eeuw tot het rapport van de Club van Rome (1972), het eerste milieuministerie, het Nationaal Milieubeleidsplan uit 1989 en het spraakmakende Klimaatakkoord van dit jaar. Natuur-milieu-klimaat: een ecologisch trio en oplopende reeks, zoals lokaal-nationaal-mondiaal en verleden-heden-toekomst?

Speeches bij de boekpresentatie

Foto's

Bron: Centrum voor Parlementaire Geschiedenis