Montesquieu Institute: from science to society

Natuur, milieu en klimaat centraal in Jaarboek

Wednesday, November 20 2019, 8:43

DEN HAAG (PDC) - De thema's natuur, milieu en klimaat worden volop belicht in het gisteren verschenen Jaarboek parlementaire geschiedenis van het CPG in Nijmegen. Er is aandacht voor bijzondere Kamerdebatten, zoals dat over de val van het kabinet-Lubbers II, en voorts zijn er beschouwingen over ontwikkeling van (partij)standpunten en er is een interview met VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff.

Bij de presentatie in de Tweede Kamer van het Jaarboek sprak hoogleraar en oud-minister Jacqueline Cramer een persoonlijk getinte rede uit over wat haar ertoe had gebracht zich in te zetten voor een beter milieu. Dat was de bewustwording eind jaren zestig dat we de aarde aan het 'opbranden' waren.

Zij wees op de vele hindernissen waartegen zij later als minister aanliep. Zoveel voortvarende maatregelen als draagvlak waren nodig, maar een sturende rol ontbrak daarbij soms. Gezien de urgentie van het klimaatvraagstuk is een leidende rol van de overheid volgens haar onontbeerlijk. Zij vestigt bij het bereiken van resultaten haar hoop op jongeren, onder wie het milieubewustzijn is gegroeid.

Het Jaarboek bevat vaste onderdelen als de parlementaire kroniek, boekbesprekingen en necrologieën.