Montesquieu Institute: from science to society

Dinsdag 19 november boekpresentatie Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2019: Natuur, Milieu, Klimaat.

Jonge klimaatspijbelaars uit verschillende landen van Europa. Zij gingen dit jaar massaal de straat op om meer ambitie en daadkracht te eisen van de oudere generaties en vooral van de politiek. Het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2019 plaatst de milieu- en klimaatproblematiek in historisch perspectief: van het begin van de natuurbeschermingsbeweging in de vorige eeuw tot het rapport van de Club van Rome (1972), het eerste milieuministerie, het Nationaal Milieubeleidsplan uit 1989 en het spraakmakende Klimaatakkoord van dit jaar. Natuur-milieu-klimaat: een ecologisch trio en oplopende reeks, zoals lokaal-nationaal-mondiaal en verleden-heden-toekomst?

Lees hier het persbericht.