Montesquieu Institute: from science to society

Europees Openbaar Ministerie: Commissie ingenomen met besluit om Laura Codruța Kövesi te benoemen tot eerste Europees hoofdaanklager

Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie hebben besloten mevrouw Laura Codruța Kövesi te benoemen tot eerste Europese hoofdaanklager.

Namens de Commissie legden commissaris voor Begroting en Personeelszaken Günther H. Oettinger en commissaris voor Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid Věra Jourová de navolgende verklaringen af.

Commissaris Oettinger: “De Europese Commissie werkt er hard aan om te zorgen dat elke euro uit de EU-begroting volgens de regels wordt besteed en EU-meerwaarde oplevert. Dit betekent ook dat fraude met de EU-begroting doeltreffend moet worden bestreden. Het Europees Bureau voor fraudebestrijding OLAF, dat in dat verband steeds een cruciale bijdrage heeft geleverd, zal actief blijven als onafhankelijk onderzoeksbureau dat de basis legt voor terugvorderingen en andere beschermingsmaatregelen. Met het Europees Openbaar Ministerie gaat de EU nog een stap verder: het EOM zal verdachten van strafbare feiten die de begroting van de Unie schaden ook daadwerkelijk voor de rechter brengen. Ik wens de allereerste hoofdaanklager veel succes met het aangaan van de vele uitdagingen die haar wachten. Zowel de Europese Commissie als OLAF zal haar krachtig steunen bij het vervullen van haar taken.”

Commissaris Jourová: “Dit besluit is een krachtig signaal dat het de EU ernst is met de bestrijding van financiële criminaliteit en de bescherming van het geld van de belastingbetaler. Het Europees Openbaar Ministerie geeft met zijn unieke opzet prioriteit aan de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit en zal ervoor zorgen dat criminaliteit die de EU-begroting schaadt, altijd wordt bestraft. Hiermee wordt een wens van de Europese burgers vervuld en krijgen Europese aanklagers nieuwe, krachtige instrumenten om deze vorm van criminaliteit op Europees niveau te onderzoeken en te vervolgen. Ik ben ingenomen met het besluit om Laura Codruța Kövesi tot eerste Europees hoofdaanklager te benoemen. Ik heb er alle vertrouwen in dat mevrouw Kövesi op voortreffelijke wijze leiding zal geven aan het Europees Openbaar Ministerie. Dankzij dit besluit wordt het mogelijk om het nieuwe bureau, geheel volgens plan, nog in 2020 op te zetten. De Commissie blijft onverminderd ijveren voor gemeenschappelijke maatregelen om fraude en corruptie in de EU te bestrijden.”

Achtergrond

Jaarlijks lopen de lidstaten in heel Europa minstens 50 miljard euro aan btw-inkomsten mis als gevolg van grensoverschrijdende fraude. Het Europees Openbaar Ministerie is een onafhankelijk gedecentraliseerd vervolgingsorgaan van de Europese Unie dat bevoegd is voor het onderzoeken, vervolgen en voor het gerecht brengen van strafbare feiten die ten koste gaan van de EU-begroting, zoals fraude, corruptie en ernstige grensoverschrijdende btw-fraude. De verordening betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie is op 12 oktober 2017 vastgesteld en op 20 november 2017 in werking getreden. Momenteel zijn er 22 deelnemende EU-lidstaten. De zetel van het EOM wordt gevestigd in Luxemburg en mevrouw Kövesi wordt benoemd voor een ambtstermijn van zeven jaar, die niet kan worden verlengd. Zij wordt belast met het organiseren van het werk van het Europees Openbaar Ministerie: zij vertegenwoordigt het EOM, geeft leiding aan de activiteiten ervan en zorgt ervoor dat het EOM doeltreffend functioneert.

Meer informatie

Over het Europees Openbaar Ministerie (Engels)

MEMO

STATEMENT/19/5769

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail