Montesquieu Institute: from science to society

Mondiaal burgerschap in wetenschap en praktijk - Bijdragen uit de maatschappij- en gedragswetenschappen, Amsterdam

Amsterdam
© PDC

In de globaliserende wereld wordt iedereen geacht een wereldburger te zijn. Maar wat is dat eigenlijk? En hoe kan de gemiddelde burger zich verhouden tot grote mondiale vraagstukken waar zelfs regeringsleiders niet uit komen? Tijdens dit symposium, voor iedereen die meer wil weten over wereldburgerschap, worden deze vragen belicht vanuit pedagogisch, sociologisch, en bestuurskundig perspectief, met inzichten uit wetenschap en praktijk.

Met:

  • Roshan Cools, hoogleraar cognitieve neuropsychiatrie, Radboud Universitair Medisch Centrum - Inleiding
  • Judith van Erp, hoogleraar publieke instituties, Universiteit Utrecht - Stemmen met je vork: de rol van burgers als kritische consumenten bij het oplossen van mondiale vraagstukken
  • Judi Mesman, hoogleraar interdisciplinaire bestudering van maatschappelijke vraagstukken, Universiteit Leiden - Mondiaal burgerschap met de paplepel ingegoten? De wereld in opvoeding en onderwijs
  • Barbara Oomen, hoogleraar sociologie van de mensenrechten, University College Roosevelt/Universiteit Utrecht - Stadsrechten 2.0: Lokaal burgerschap en mondiale vraagstukken

1.

More about...