Montesquieu Institute: from science to society

KNAW-commissie Neerlandistiek: veldraadpleging, Amsterdam


Is Nederlands op school echt zo saai? Hoe kan de universitaire opleiding beter aansluiten op het vwo? En zou de aanstelling van meer eerstegraadsleraren een oplossing bieden?

De KNAW-adviescommissie Neerlandistiek buigt zich, op verzoek van de minister van OCW, over de vraag wat het hoger onderwijs en het vwo kunnen doen tegen de teruglopende belangstelling voor de Neerlandistiek. De commissie wil daar graag met direct betrokkenen over in gesprek. Is Nederlands op school echt zo saai? Hoe kan de universitaire opleiding beter aansluiten op het vwo? En zou de aanstelling van meer eerstegraadsleraren een oplossing bieden?

Aanmelden

Deelname aan de bijeenkomst is gratis, maar aanmelden is noodzakelijk vanwege het beperkte aantal plaatsen. U kunt ons laten weten dat u komt via het aanmeldformulier.


1.

More about...