Montesquieu Institute: from science to society

Hoe maken we het vak Nederlands in het voortgezet onderwijs aantrekkelijker?, Amsterdam

Amsterdam
© PDC

Kunnen we het vak Nederlands in het voortgezet onderwijs aantrekkelijker maken door binnen iedere school een schrijfacademie in te richten? Een schrijfacademie waar leerlingen essays leren schrijven, zich volledig kunnen onderdompelen in het werk van schrijvers zoals Vondel, Couperus, Wieringa, Palmen, Marsman of Isik, en waar leerlingen zich bijvoorbeeld kunnen verdiepen in hiphop, brievenromans, het nieuws en gedichten als alternatieve denkruimtes.

Tijdens deze avond bespreken we met sprekers en publiek hoe een school een schrijfacademie, als plusprogramma Nederlands, kan inrichten. We onderzoeken welk model het meest geschikt is en wat de rol van een landelijke schrijfacademie daarbij kan zijn. Drie docenten vertellen hoe zij een plusprogramma Nederlands al in de praktijk brengen, hoe dit uitwerkt voor hun leerlingen en hoe zij verder geholpen kunnen worden in het overbrengen van de rijkdom van onze Nederlandse taal.

De avond is bedoeld voor vakdocenten Nederlands, leerlingen, wetenschappers, beleidsmakers, journalisten, uitgevers, bestuurders en creatieve denkers, die het schoolvak Nederlands willen helpen verrijken.

Meer informatie en aanmelding

Meer informatie over het programma en aanmelden vindt u op de website van de Akademie van Kunsten.

Organisatie

Deze bijeenkomst is een initiatief van de Akademie van Kunsten, in het bijzonder Micha Hamel, om vanuit de makerskant mee te denken over de mogelijkheden om het vak Nederlands weer op de kaart te zetten.


1.

More about...