Montesquieu Institute: from science to society

A.L.E. (Alfred) Arbouw

foto A.L.E. (Alfred) Arbouw
vergrootglas
bron: Website VVD.nl
Source: Parlement.com.

Alfred Arbouw (1961) is sinds 11 juni 2019 lid van de VVD-Eerste Kamerfractie. Hij was in 2002-2015 en, met een onderbreking van ruim een jaar, opnieuw tussen 2010 en 2018 wethouder in Breda. Hij was toen onder meer belast met stedelijke ontwikkeling en wonen. Eerder was de heer Arbouw militair attaché en beroepsofficier. De heer Arbouw houdt zich als Eerste Kamerlid bezig met defensie, buitenlands beleid, Europese zaken en infrastructuur en waterstaat.

VVD
in de periode 2019-heden: lid Eerste Kamer

1.

First name

(Alfred)

2.

Personal data

Place and date of birth
's-Gravenhage, 26 June 1961

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1991

4.

Main functions and occupations

  • tijdelijk adviseur Omgevingswet, ministerie van Infrastructuur en Milieu, from May 2014 until December 2014
  • wethouder (belast met stedelijke ontwikkeling, regio, public affairs) van Breda, from 2 September 2015 until 7 June 2018 (locoburgemeester)
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 11 June 2019

Military rank (officer)
kolonel b.d.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current (2/3)
  • lid Raad van Advies Stichting GO Delta, from 31 January 2019
  • coformateur collegebesprekingen Provinciale Staten van Noord-Brabant, February 2020

Previous
  • lid stuurgroep BrabantStad
  • formateur collegevorming gemeente Breda, from July 2015 until August 2015

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.