Montesquieu Institute: from science to society

E. (Eric) van der Burg

foto E. (Eric) van der Burg
vergrootglas
bron: Website VVD.nl
Source: Parlement.com.

Eric van der Burg (1965) is sinds 11 juni 2019 lid van de VVD-Eerste Kamerfractie. Hij was acht jaar wethouder van Amsterdam (onder meer belast met zorg en welzijn, ruimtelijke ordening en luchthaven). Eerder was hij bestuurder van stadsdeel Amsterdam-Zuidoost en gemeenteraadslid (sinds 2001). Dat laatste was hij opnieuw tot maart 2019. Eric van der Burg is verder voorzitter van de Raad van Toezicht van de NTR. Als Eerste Kamerlid houdt hij zich bezig met binnenlandse zaken, immigratie en asiel, Koninkrijksrelaties en volksgezondheid, welzijn en sport.

VVD
in de periode 2019-heden: lid Eerste Kamer

1.

First name

Eric (Eric)

2.

Personal data

Place and date of birth
Amsterdam, 9 October 1965

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1983

4.

Main functions and occupations

  • wethouder (belast met zorg en welzijn, sport en recreatie, ouderen, ruimtelijke ordening en grondzaken) van Amsterdam, from 2014 until May 2018 (sinds 2017 eerste locoburgemeester)
  • lid gemeenteraad van Amsterdam, from March 2018 until 13 March 2019
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 11 June 2019

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current (2/10)
  • voorzitter Landelijke organisatie sociaal raadslieden, from 1 February 2020
  • lid bestuur Friendship Sportcentre, from 1 September 2020

Previous (2/10)
  • penningmeester Life Goals, from 1 December 2018 until 1 November 2019
  • voorzitter Raad van Toezicht Sportservice Nederland, from 5 July 2019 until 1 November 2019

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
  • ondervoorzitter tijdelijke commissie onderzoekvoorstel parlementair onderzoek naar discriminatie in Nederland (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 1 December 2020 until 2 February 2021
  • ondervoorzitter commissie parlementair onderzoek naar effectiviteit van antidiscriminatiewetgeving (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 23 March 2021

Honorary positions
ambassadeur Reddingsbrigade Amsterdam, from 15 January 2019

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Miscellaneous

Private life
Woonde tot 9-jarige leeftijd in Oosterwolde (Friesland)

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.