Montesquieu Institute: from science to society

Mr.Drs. M.A.M. (Micky) Adriaansens

foto Mr.Drs. M.A.M. (Micky) Adriaansens
vergrootglas
bron: Website VVD.nl
Source: Parlement.com.

Micky Adriaansens (1964) is sinds 11 juni 2019 lid van de VVD-Eerste Kamerfractie. Zij is voorzitter van de Raad van Bestuur bij adviesbureau Twijnstra Gudde. Eerder was mevrouw Adriaansens onder meer advocaat, directeur thuiszorg bij een zorgonderneming, directeur van het genootschap van fysiotherapeuten en bestuursvoorzitter van zorginstellingen in Lelystad. Mevrouw Adriaansens is voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en houdt zich onder meer bezig met immigratie en asiel, justitie en koninkrijksrelaties.

VVD
in de periode 2019-heden: lid Eerste Kamer

1.

First names

Monique Anne Maria (Micky)

2.

Personal data

Place and date of birth
Schiedam, 1 March 1964

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

4.

Main functions and occupations

  • voorzitter Raad van Bestuur Stichting Beheer en Toezicht Triade te Lelystad, from November 2009 until May 2016 (zorginstellingen)
  • voorzitter Raad van Bestuur Twijnstra Gudde, from 1 April 2016
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 11 June 2019

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

Current (2/4)
  • lid Raad van Commissarissen PGGM N.V., from 1 January 2018
  • lid Raad van Commissarissen InsingerGilissen, from 16 April 2018

Previous (2/4)
  • voorzitter tijdelijke Commissie transparantie en tijdigheid van informatie over de uitgaven voor de curatieve zorg (ministerie van VWS), from 1 June 2016 until 1 July 2017
  • vicevoorzitter Carantegroep

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
voorziter vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 18 June 2019

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Miscellaneous

Private life
Haar vader was voor de VVD lid van de Rijnmondraad

8.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.