Montesquieu Institute: from science to society

Dispuutsavond KNAW, De Jonge Akademie, Akademie van Kunsten en Comeniusnetwerk, Amsterdam


Wat gaat het tijdperk van neuromorphic computing ons brengen? Kunnen we vervuiling van plastic in zee voorkomen? Wat levert diversiteit in de kunst en wetenschap op? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens deze Dispuutsavond.

Deelname

De dispuutsavond is een besloten bijeenkomst voor leden van de KNAW, De Jonge Akademie, de Akademie van Kunsten en het Comeniusnetwerk. Elk dispuut biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers - deelname is op volgorde van aanmelding.

Tijdens deze avond staan de volgende disputen gepland.

Dispuut 1

Bits & Brains

Inleidingen door Theo Rasing (KNAW) en Roshan Cools (KNAW)

Zelflerende software bestaat al enige tijd. De nieuwe uitdaging is om zelflerende hardware te ontwikkelen. Het tijdperk van neuromorphic computing, waarbij wetenschappers sterk geïnspireerd worden door de wijze waarop de hersenen werken, kondigt zich aan. Wetenschappers proberen de manier waarop het menselijk brein werkt te imiteren om zodoende de huidige transistor-based circuits te kunnen vervangen door een systeem gebaseerd op de architectuur van de neuronen en synapsen. Het ultieme doel is energiebesparing.

Dispuut 2

Verlangen naar verandering

Inleidingen door Liesbeth Noordegraaf-Eelens (Comeniusnetwerk) en Tatiana Filatova (De Jonge Akademie)

Verandering is de enige constante, maar hoe organiseer je het verlangen ernaar? Bijvoorbeeld in het onderwijs of in onze omgang met het milieu.

Liesbeth Noordegraaf

Maatschappelijke vraagstukken (en het definiëren daarvan) is op z’n minst een complexe aangelegenheid. Een transdisciplinaire combinatie van kunst een wetenschap in onderwijs en onderzoek kan handvatten bieden om deze vraagstukken te adresseren.

Tatiana Filatova

Het klimaat verandert en dwingt ons tot aanpassingen in onze samenleving en niet in de laatste plaats in ons gedrag. Zullen marginale veranderingen voldoende zijn of moeten we de transformationele aanpassing steviger inzetten?

Dispuut 3

De toekomst van onze aarde

Inleidingen door Guus Berkhout (KNAW) en Erik van Sebille (De Jonge Akademie)

Erik van Sebille

Plastic vervuiling in de oceaan is een groot probleem. Er is veel aandacht voor het opruimen van al dat plastic. Maar zal dat ooit lukken? Is het niet beter in te zetten op voorkoming, in plaats van genezing?

Guus Berkhout

Zijn wetenschappers omgekocht door het International Panel on Climate Change (IPCC)? En heeft de milieubeweging zich voor het karretje laten spannen van de klimaatactivisten? Een pleidooi voor een totaal ander klimaatbeleid.

Dispuut 4

De roep om diversiteit versus het koekoek één-zang van de gelijkheidsgedachte: paradox of reëel gevaar?

Inleidingen door Charlotte Mutsaers (Akademie van Kunsten) en Wiep van Bunge (KNAW)

Charlotte Mutsaers

Het huidige diversiteitsbeleid focust te veel op geslacht en/of etniciteit en zou zowel voor kunsten als wetenschappen wel eens contraproductief uit kunnen pakken.

Wiep van Bunge

Terecht wordt ook in de wetenschap werk gemaakt van diversiteit. Maar wat was ook alweer het doel en wanneer is dat doel bereikt?


1.

More about...