Montesquieu Institute: from science to society

Drs. A.C. (Alexandra) van Huffelen

foto Drs. A.C. (Alexandra) van Huffelen
vergrootglas
bron: Rijksoverheid.nl
Source: Parlement.com.

Alexandra van Huffelen (1968) is sinds 10 januari 2022 staatssecretaris Koninkrijksrelaties en digitalisering in het kabinet-Rutte IV. Daarvoor was zij vanaf 29 januari 2020 staatssecretaris van Financiën, belast met toeslagen en douane. Mevrouw Van Huffelen was van 11 juni 2019 tot 29 januari 2020 Eerste Kamerlid voor D66 en eerder onder meer wethouder voor duurzaamheid in Rotterdam. In 2014 werd zij algemeen directeur van het Amsterdamse Gemeentelijke Vervoersbedrijf. Daarvoor was zij werkzaam in de energiesector en interim-manager bij "De Publieke Zaak". Als Eerste Kamerlid hield zij zich bezig met economische zaken en klimaat en financiën.

D66
in de periode 2019-heden: lid Eerste Kamer, staatssecretaris

1.

First names

Alexandra Carla (Alexandra)

2.

Personal data

Place and date of birth
Leiden, 21 July 1968

3.

Party/Movement

Party/Parties
D66 (Democraten 66), from 1989

4.

Main functions and occupations

 • wethouder (voor duurzaamheid, binnenstad en buitenruimte) van Rotterdam, from May 2010 until May 2014
 • algemeen directeur GVB (Gemeentelijk Vervoerbedrijf) Amsterdam, from 1 June 2014 until 29 January 2020
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 11 June 2019 until 29 January 2020
 • staatssecretaris van Financiën (belast met Toeslagen en Douane), from 29 January 2020 until 10 January 2022
 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninrkijksrelaties (belast met digitalisering), from 10 January 2022

Responsibilities as minister
 • Is als staatssecretaris van BZK belast met 1. Koninkrijksrelaties, 2. Informatiesamenleving & Overheid, 3. SSC ict en doc-direct; 4. Digitale rijksdienst en digitale veiligheid overheid, 5. Identiteit, Basisregistratie Personen en Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, 6. Beperking regeldruk voor burgers, 7. Open data, 8. Borgen transparantie en normering algoritmes en 9. NL digitaliseringsstrategie, normering beleid digitalisering en desinformatie

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous (2/14)
 • voorzitter Fietsersbond, from 1 May 2015 until 1 May 2016
 • lid Mobiliteitstafel Klimaatakkoord, from 20 March 2018 until 29 January 2020

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

Policy-making activities as minister
 • Is als staatssecretaris belast met het herstelproces van door de kinderopvangtoeslagaffaire gedupeerde ouders. Zij ging daarvoor gesprekken aan met die ouders en geeft leiding aan een proces om tot compensatie te komen, dat wordt uitgevoerd door de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen. Omdat het individueel compenseren veel tijd kost, besloot het kabinet in december 2020 uiterlijk 1 mei 2021 alle ouders een eerste generieke compensatie toe te kennen van € 30.000. Het gaat in totaal om ca. 26.000 gezinnen. Daarna volgt specifieke compensatie voor directe en indirecte schade.
 • Presenteerde in december 2020 het rapport 'Alternatieven voor het toeslagenstelsel'. Daarin staan drie scenario’s om het stelsel te hervormen. Bij de varianten is gekeken of ze begrijpelijk zijn, wat mensen moeten doen om een toeslag te ontvangen en wat de risico’s zijn dat ze bedragen moeten terugbetalen. Daarnaast is gekeken naar inkomenseffecten en de uitvoerbaarheid. Doel is de herziening in 2025 te realiseren.

Legislative activities as minister
 • Bracht in 2020 de Wet hardheidsaanpassing Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) (Stb. 227) tot stand. Daarmee komt ruimte om ouders die getroffen zijn door de zogenoemde CAF-11-zaak (kinderopvangtoeslag) financieel te helpen. De aanpassingen betreffen uitbreiding van de hardheidsclausule en invoering van een hardheidsregeling, een vangnetbepaling, een grondslag voor een compensatieregeling, alsmede een tegemoetkomingsregeling. (35.468)
 • Bracht in 2020 de Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen (Stb. 543) tot stand. Vooruitlopend op een latere stelselherziening komen er maatregelen voor de korte termijn op weg naar een beter en menselijker toeslagensysteem, met praktische rechtsbescherming. (35.574)

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Verloor in 2013 met 460 stemmen de strijd om het voorzitterschap van D66 van Fleur Gräper
 

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.