Montesquieu Institute: from science to society

Workshop citizen science in Nederland, Amsterdam


In deze workshop komen wetenschappers en niet-wetenschappers bijeen die zich al bezighouden met citizen science in een breed spectrum aan onderwerpen en methoden. Het doel van de middag is om een begin te maken met uitwisselen van expertise, en het gezamelijk opstellen van een strategie voor citizen science in Nederland. Is er behoefte aan een Nederlands expertisenetwerk op het gebied van citizen science?

Citizen science begint zich in Nederland te vestigen als waardevolle methode voor zowel het vergaren van nieuwe wetenschappelijke kennis als het verbinden van wetenschap en samenleving. Veel initiatieven hebben al geleid tot belangrijke inzichten, niet in de laatste plaats over hoe citizen science met succes ingericht kan worden.

Meer informatie een aanmelding

Meer informatie over het programma volgt binnenkort.

Deze bijeenkomst is enkel toegankelijk voor genodigden.


1.

More about...