Montesquieu Institute: from science to society

Bundel verschenen over soevereiniteit

Monday, December 3 2018, 12:49

DEN HAAG (PDC) - De bundel ''Bevrijdende en begrenzende soevereiniteit'' verheldert wat onder het zo diffuse begrip soevereiniteit kan en zou moeten worden verstaan met betrekking tot de verhouding tussen Nederland (of andere lidstaten) en de Europese Unie.

Begrenst het concept soevereiniteit nu echt wat aan de EU aan bevoegdheden kan worden overgedragen? Is er misschien een kern die nooit zou mogen worden overgedragen? Deze vragen staan centraal in de bundel.

De bundel bestaat uit bijdragen aan de in 2017 in Maastricht gehouden Staatsrechtconferentie over het thema soevereiniteit. De redactieleden zijn alle drie werkzaam aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van Maastricht University en zijn verbonden aan het Montesquieu Instituut. De auteurs presenteerden papers gedurende de conferentie en bewerkten die papers voor deze bundel.

Bron: www.bju.nl