Montesquieu Institute: from science to society

Simon Geleijnse (50PLUS) beëdigd als lid van de Tweede Kamer

Wednesday, November 7 2018, 14:05

DEN HAAG (PDC) - Vanmiddag is Simon Geleijnse beëdigd als lid van de Tweede Kamer voor de fractie van 50PLUS. Hij vervangt tot eind februari 2019 Léonie Sazias, die met ziekteverlof is.

Geleijnse is 45 jaar en was voor zijn Kamerlidmaatschap al de ambtelijk secretaris van de 50PLUS-fractie. Voorheen was hij actief voor het CDA.