Montesquieu Institute: from science to society

IT-deskundige Linnar Viik aan het woord in Vrij Nederland

Wednesday, October 31 2018, 10:49

DEN HAAG (PDC) - In de novembereditie van het maandblad Vrij Nederland verschijnt een uitgebreid interview met Linnar Viik. De uit Estland afkomstige IT-visionair sprak onlangs op uitnodiging van het Montesquieu Instituut in Den Haag de Montesquieu-Prinsjeslezing uit. Het interview met hem is nu al online te vinden op de website van Vrij Nederland.

Net als in zijn lezing pleit Viik ook in dit interview voor het digitaliseren van de overheid, tot de ministerraad aan toe. Dit zou niet alleen goedkoper en efficiënter zijn, maar ook zorgen voor meer openheid en vertrouwen in de democratie. Overheden zelf zouden het voortouw moeten nemen in deze digitalisering.

Bron: Vrij Nederland