Montesquieu Institute: from science to society

Symposium Rondom Pericles, Amsterdam

deBALIE in Amsterdam
© Kevin Bergenhenegouwen

Op dinsdag 30 oktober organiseert het Nederlands Klassiek Verbond een symposium gewijd aan Pericles’ grafrede in het bredere thema van democratie. Het programma, waar alle belangstellenden zoals leerlingen, (universitair) docenten, journalisten en politici welkom zijn, brengt bijdragen van geleerden, acteurs en politici. De middag brengt onder andere:

 • • 
  Inleiding door Jacqueline Klooster (RUG)
 • • 
  Keynote speaker Mei Li Vos (politicologe, policiticus)
 • • 
  Voordracht door Gijs Scholten van Aschat (Internationaal Theater Amsterdam)
 • • 
  Bijdragen van prof. J. Wienand (Braunschweig) en prof. D. Lenfant (Strasbourg)
 • • 
  Paneldiscussie met Yoeri Albrecht (directeur De Balie, journalist), Diederik Boomsma (gemeenteraadslid), Ido de Haan (Universiteit Utrecht), Alwin Hietbrink (rector Barlaeusgymnasium), Mei Li Vos (politicologe, policiticus) en Lina van ’t Wout (oud-historicus).

Wilt u de dag bijwonen? Stuur dan een mail naar voorzitter@nkv.nl, onder vermelding van Periclesdag NKV.

Deelname is kosteloos; eventuele consumpties zijn voor eigen rekening.

'De dag wordt georganiseerd in het kader van de opening van de website Rondom Pericles (www.rondompericles.nl), gemaakt voor iedereen door Diederik Burgersdijk, Richard Haasen, Willem van Maanen en Marco Poelwijk, en mede gefinancierd door het Leraren Ontwikkel Fonds en de Amsterdamse lerarenbeurs.'


1.

More about...