Montesquieu Institute: from science to society

Drs. R. (Roel) Wever

foto Drs. R. (Roel) Wever
vergrootglas
bron: Eerste Kamer der Staten Generaal
Source: Parlement.com.

Roel Wever (1962) is sinds 11 september 2018 lid van de VVD-fractie in de Eerste Kamer. Hij is bestuurskundige en directeur Public Spirit/BMC. Eerder was hij directeur Parkstad Limburg en interim directeur-secretaris van de Stadsregio Nijmegen-Arnhem. Als Eerste Kamerlid is hij woordvoerder financiën en verder houdt hij zich onder meer bezig met Koninkrijksrelaties, financiën, sociale zaken en werkgelegenheid en binnenlandse zaken. De heer Wever is tevens fractiesecretaris.

VVD
in de periode 2018-heden: lid Eerste Kamer

1.

First name

(Roel)

2.

Personal data

Place and date of birth
Amsterdam, 30 June 1962

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

4.

Main functions and occupations

  • interim secretaris-directeur Stadsregio KAN (Knoopunt Arnhem-Nijmegen), from 15 March 2012 until 2015
  • directeur Public Spirit/BMC, from April 2017
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 11 September 2018

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current (2/5)
  • voorzitter bestuurlijke samenwerking tussen diverse onderwijsbesturen inzake "Weer Samen Naar School"
  • voorzitter Raad van Toezicht XONAR, from May 2015

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
vicevoorziter vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 18 June 2019

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
  • Werd in 2010 door de vertrouwenscommissie als eerste voorgedragen voor het burgemeesterschap van Heerlen. De raad gaaf echter de voorkeur aan Paul Depla (PvdA).

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.