Montesquieu Institute: from science to society

Drs. R. (Roel) Wever

foto Drs. R. (Roel) Wever
vergrootglas
bron: Website VVD.nl
Source: Parlement.com.

Roel Wever (1962) is sinds september 2020 burgemeester van Heerlen. Van 11 september 2018 tot 16 oktober 2019 was hij Eerste Kamerlid voor de VVD. De heer Wever was bestuurskundige en directeur Public Spirit/BMC en daarvoor directeur Parkstad Limburg en interim directeur-secretaris van de Stadsregio Nijmegen-Arnhem. Als Eerste Kamerlid was hij woordvoerder financiën en verder hield hij zich onder meer bezig met Koninkrijksrelaties, financiën, sociale zaken en werkgelegenheid en binnenlandse zaken. De heer Wever was tevens secretaris van de VVD-Eerste Kamerfractie.

VVD
in de periode 2018-heden: lid Eerste Kamer

1.

First name

(Roel)

2.

Personal data

Place and date of birth
Amsterdam, 30 June 1962

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

4.

Main functions and occupations

  • interim secretaris-directeur Stadsregio KAN (Knoopunt Arnhem-Nijmegen), from 15 March 2012 until 2015
  • directeur Public Spirit/BMC, from April 2017 until September 2020
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 11 September 2018 until 16 October 2020
  • burgemeester van Heerlen, from 28 September 2020

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current (2/6)
  • voorzitter Raad van Toezicht XONAR, from May 2015
  • fractiesecretaris VVD Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 11 June 2019 until 16 October 2020

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
vicevoorziter vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 18 June 2019 until 16 October 2020

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
  • Werd in 2010 door de vertrouwenscommissie als eerste voorgedragen voor het burgemeesterschap van Heerlen. De raad gaaf echter de voorkeur aan Paul Depla (PvdA).

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.