Montesquieu Institute: from science to society

Eerste Kamer strikter over aanhouden wetsvoorstellen

Monday, June 11 2018, 12:10

DEN HAAG (PDC) - De Eerste Kamer wil strikter omgaan met het aanhouden van wetsvoorstellen. De Eerste Kamer heeft geconstateerd dat het aantal wetsvoorstellen waarvan de plenaire behandeling voor onbepaalde tijd wordt uitgesteld de laatste jaren toeneemt. Dit vindt de Eerste Kamer geen wenselijke ontwikkeling, zo is te lezen in een brief van de voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol.

Voortaan kunnen de Tweede Kamerleden of de regering een wetsvoorstel nog maar voor een periode van drie maanden aanhouden, behalve in bijzondere omstandigheden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er gewacht moet worden op een novelle. De regering of de initiatiefnemers mogen eenmalig een gemotiveerd verzoek tot aanhouding van nog eens drie maanden doen, maar daarna besluit de Eerste Kamer zelf over de verdere afhandeling van het wetsvoorstel.

Bron: website Eerste Kamer