Montesquieu Institute: from science to society

Kick-offbijeenkomst Comeniusnetwerk, Amsterdam


Op woensdag 16 mei worden de nieuwe NRO Comeniusbeurzen toegekend. Ook vindt de oprichting plaats van het Comeniusnetwerk van de KNAW. Het Comeniusnetwerk zal een platform worden waarin onderwijsinnovatoren ervaring en ideeën kunnen uitwisselen. De KNAW zal, op verzoek van de minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, gastvrouw zijn van het netwerk.

Het programma bestaat uit twee delen. Na een plenair deel met onder meer een toespraak van minister Van Engelshoven is er de mogelijkheid om over de toegekende Comeniusprojecten te praten tijdens een aantal inhoudelijke sessies.

Programma

Plenair deel met:

  • Belle Derks - voorzitter De Jonge Akademie (dagvoorzitter)
  • Ingrid van Engelshoven - minister van OCW
  • Jan van Tartwijk - voorzitter NRO beoordelingscommissies Comenius 2018
  • Wim van Saarloos - vicepresident KNAW
  • Gijs Scholten van Aschat - voorzitter Akademie van Kunsten

Break-outsessies over de toegekende projecten.

De bijeenkomst wordt afgesloten met een borrel.

Aanmelden

Wij hopen van harte u te mogen verwelkomen op 16 mei. U kunt zich aanmelden via deze aanmeldlink. Een overzicht van alle leden van het Comeniusnetwerk vindt u binnenkort op de website van de KNAW.


1.

More about...