Montesquieu Institute: from science to society

Gemeentepolitiek als kweekvijver

Monday, February 26 2018

Er zijn veel voorbeelden van landelijk bekende politici die hun eerste politieke schreden in de gemeenteraad hebben gezet. Veel Kamerleden en ministers zijn ooit gemeenteraadslid of wethouder geweest, en sommigen wisten het Kamerlidmaatschap zelfs te combineren met de gemeentepolitiek of het burgemeesterschap.

1.

Deze bijdrage stond in