Montesquieu Institute: from science to society

Proefschrift: Minimale invulling budgetrecht verzwakt positie Tweede Kamer bij Europese integratie

Friday, February 9 2018, 11:24

DEN HAAG (PDC) - De precieze positie en invloed van nationale parlementen bij Europese integratie is afhankelijk van de invulling die het parlement zelf geeft aan het eigen budgetrecht. Omdat het Nederlandse parlement een zwakke invulling geeft aan het budgetrecht, was de invloed op onder andere de invoering van de euro en de noodhulp aan Griekenland beperkt. Dat concludeert Suzanne Poppelaars van de Radboud Universiteit in haar proefschrift.

De promovenda vergeleek hoe het Nederlandse en Duitse parlement hebben gereageerd op verschillende stappen van Europese integratie. Het blijkt dat het Nederlandse parlement steevast concludeerde dat de voorgestelde Europese maatregelen geen consequenties zouden hebben voor de vaststelling bij wet van de Nederlandse begroting. Het Duitse parlement daarentegen bracht verschillende wetten tot stand om betrokkenheid bij Europese maatregelen te verzekeren.

Deze verschillen in aanpak hebben grote gevolgen voor de positie van het parlement bij Europese besluitvorming. Als gevolg van de Nederlandse aanpak hoefden de Tweede en Eerste Kamer, in tegenstelling tot het Duitse parlement, niet in te stemmen met, bijvoorbeeld, de noodhulp aan Griekenland.

Ook voor de plannen die nu op tafel liggen, zoals de Europese minister van Financiën en de oprichting van een Europees Monetair Fonds, kan de verschillende invulling van het budgetrecht een rol spelen. Volgens Poppelaars moet het parlement bij de besluitvorming de komende maanden dan ook goed opletten welke gevolgen deze plannen hebben voor de positie van het nationale parlement en zijn budgetrecht.

Bron: Radboud Universiteit, 6 februari 2018