Montesquieu Institute: from science to society

IASIL 2018: Reimagining Traditions, Nijmegen

De Grote Markt in Nijmegen
date July 23, 2018 - July 27, 2018
city Nijmegen
location Campus Radboud Universiteit Nijmegen, Comeniuslaan 4, 6525 HP Show location
organisation Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Hoe kunnen we het begrip traditie (her)definiëren, vanuit een focus op Ierland in Europese en globale kaders? Wie of wat zijn culturele aanstuurders van ons begrip van traditie?

Deze thema's staan centraal tijdens het jaarlijkse congres van de International Association for Studies in Irish Literature en is zeer actueel in huidige maatschappelijke debatten over (trans)nationale identiteitsvorming, cultureel erfgoed en migratie.

Het programma omvat wetenschappelijke voordrachten over folklore; cultureel geheugen; de rol van vrouwelijke schrijfsters; nationaliteit, identiteitsvorming; streekliteratuur; de canon, migratie, de rol van digitalisering in de verspreiding van literatuur, de avant-garde, intertekstualiteit, en (post)kolonialisme.

Tijdens het congres zijn er ook optredens van schrijvers Anne Enright, Sally Rooney en Claire Kilroy; filmmaker Tomm Moore en sean nós specialist Lillis Ö Laoire.

De voertalen van deze bijeenkomst zijn Engels en Irish Gaelic.

Programma en aanmelden

Meer informatie over het programma en aanmelden vindt u op de website van het congres.

Congressubsidiefonds

Deze bijeenkomst wordt onder meer gefinancierd door het Congressubsidiefonds van de KNAW.


1.

More about...