Montesquieu Institute: from science to society

Vakbondsverhalen in Pakhuis de Zwijger, Amsterdam


Vakbonden kennen een rijke geschiedenis. Daarom lanceert het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis de website vakbondsverhalen.nl. Een mooi moment om vooruit te kijken, want anno 2018 staat de vakbond er heel anders voor. Het leden aantal daalt en het lijkt alsof steeds minder mensen zich herkennen in het gedachtegoed van de vakbond. Toch valt er nog altijd veel te zeggen voor de kracht van saamhorigheid onder werknemers en (schijn)zelfstandigen. Wat bindt ons nog? Hoe creëren we nieuwe solidariteit en welke rol heeft de vakbond daarin?

Met in dit programma onder anderen

Henk Wals

Directeur Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

Sheila Sitalsing

Columnist bij de Volkskrant

Kitty Jong

Vicevoorzitter FNV

Menno Tamminga

Auteur 'De vuist van de vakbond' en redacteur NRC Handelsblad

Roos Wouters

Voorzitter van de Werkvereniging

Sjaak van der Velden

Internationaal Instituut Sociale Geschiedenis

Irene Hemelaar

ZZP'er

Wat gaan we doen?

  • We beginnen met een warm welkom door Henk Wals, directeur Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG).
  • Daarna gaan we in gesprek met Sjaak van der Velden. Als vakbondshistoricus is hij verbonden aan het IISG en schreef hij verschillende studies over stakingen in Nederland.
  • Gerenommeerd columnist Sheila Sitalsing draagt een column voor waarna ze in gesprek gaat over de vakbond en haar toekomst.
  • Vice-voorzitter van de FNV Kitty Jong vertelt over haar visie op de vakbond. Ze kijkt terug op het verleden en blikt vooruit naar de toekomst.
  • Bij Kitty Jong schuiven aan tafel Roos Wouters (de Werkvereniging), Menno Tamminga (auteur ‘De vuist van de vakbond’) en Irene Hemelaar (zzp’er). Hoe zorgen we nog voor saamhorigheid op de arbeidsmarkt? Welke nieuwe collectieve organisatievormen ontstaan er en hoe verhouden deze zich tot de huidige vakbonden?

50 verhalen uit het verleden van de vakbond

Vakbonden hebben altijd veel betekend voor de Nederlandse samenleving. Het Internationaal Instituut voor de Sociale Geschiedenis (IISG) heeft 50 inspirerende, spannende en ontroerende verhalen uit de vakbondshistorie geselecteerd. Aangevuld met historisch beeldmateriaal bestuderen we vanuit deze verhalen de toekomst van de vakbeweging.


1.

More about...