Montesquieu Institute: from science to society

Het decemberummer van de Hofvijver: de EU op de drempel van 2018

Monday, December 18 2017, 14:35

DEN HAAG (PDC) - Hoe heeft de EU het er in 2017 vanaf gebracht? Zojuist is het decembernummer van De Hofvijver verschenen, dat geheel in het teken staat van de Europa. In het hoofdartikel onderzoekt Hans Vollaard het Europese beleid van kabinet-Rutte III. Ook wordt in het nummer de balans opgemaakt voor de verschillende Europese instanties in het afgelopen jaar.

In zijn column gaat Joop van den Berg in op de opstelling van de Tweede Kamer jegens de EU. Katjana Gattermann doet onderzoek naar de aandacht in de media voor de EU en Hoai-Thu Nguyen evalueert de verscheidene hervormingsplannen voor de EU, die het afgelopen jaar zijn geïntroduceerd.

Ook over de lidstaten zijn meerdere bijdragen. Niek Pas analyseert een half jaar Macron, Andrea Ott onderzoekt de betekenis van de eerste brexit-deal en Aalt Willem Heringa laat zich uit over de rechtsstaat in Hongarije.