Montesquieu Institute: from science to society

Regering gaat voorstel Nederlandse taal in Grondwet intrekken

Wednesday, November 1 2017, 14:00

DEN HAAG (PDC) - Het nieuwe kabinet zal het wetsvoorstel intrekken om een bepaling over de Nederlandse taal in de Grondwet op te nemen. Het wetsvoorstel had tot doel de Nederlandse taal in de Grondwet te verankeren.

Het beoogde effect was om de Nederlandse taal de status van een gedeelde Nederlandse waarde te geven. Dit moest helpen bij inburgering en ter bescherming tegen internationalisering van de taal. De rol van de Nederlandse taal was al wel in wetsbepalingen vastgelegd, maar had geen grondwettelijke basis.

Het wetsvoorstel is niet verder gekomen dan een voorbereidend onderzoek in de Tweede Kamer in 2010. Nagenoeg alle politieke partijen waren positief over het wetsvoorstel, maar VVD, D66, PvdA en PVV twijfelden aan de meerwaarde. Het wetsvoorstel werd vooral als symboolpolitiek gezien. Daarnaast vormden de positie van de Friese taal en de voertalen van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba ook een obstakel.

Bron: Brief regering dd. 1 november 2017 met overzicht van wetsvoorstellen die zullen worden ingetrokken