Montesquieu Institute: from science to society

Arco Timmermans in De Gooi- en Eemlander: Lobby als hobby

Monday, June 26 2017, 13:08

DEN HAAG (PDC) - Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar Public Affairs en fellow van het Montesquieu Instituut, benadrukt in De Gooi- en Eemlander het belang van lobbyen op lokaal niveau. "De lokale lobby is belangrijker dan ooit."

Omdat de rijksoverheid steeds meer taken delegeert naar gemeenten, wordt het beïnvloeden van het besluitvormingsproces verplaatst van het Binnenhof naar het gemeentehuis.

Bron: De Gooi- en Eemlander