Montesquieu Institute: from science to society

Agenda publieke optredens bewindspersonen ministerie van Infrastructuur en Milieu, 24 juni - 30 juni 2017, Den Haag

Gebouw Tweede Kamer in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen

Minister Schultz van Haegen

Dinsdag 27 juni

10:00 - 11:30

Opening Researchlab Automated Driving Delft

Minister Schultz opent bij TU Delft een onderzoekscentrum en praktijklab voor de zelfrijdende auto. Deze locatie gaat samenwerken met metropoolregio Rotterdam-Den Haag om nieuwe technieken en concepten op het gebied van zelfrijdend vervoer in het openbaar te testen.

Aanmelden: Ilona van den Brink, wetenschapsvoorlichter TU Delft, i.vandenbrink@tudelft.nl, 015-2784259.

Meer informatie: Karim Mostafi, persvoorlichter ministerie van Infrastructuur en Milieu, karim.mostafi@minienm.nl, 06-15683822.

15:45 - 16:15

VAO Water

Locatie: Tweede Kamer

17:00 - 19:00

Algemeen Overleg Wegverkeer en verkeersveiligheid

Locatie: Tweede Kamer

19:00 - 21:00

Algemeen Overleg EU-mobiliteitspakket (met minister Asscher van SZW)

Locatie: Tweede Kamer

Donderdag 29 juni

14:30 - 17:30

Wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Milieu (met staatssecretaris Dijksma van IenM)

Locatie: Tweede Kamer

Staatssecretaris Dijksma

Dinsdag 27 juni

13:30 - 19:30

Plenair debat Goedkeuring Overeenkomst van Parijs betreffende klimaatverandering

Locatie: Eerste Kamer

Donderdag 29 juni

10:30 - 11:00

Erasmus Energy Forum

Op dit internationale energiecongres spreken vertegenwoordigers uit de energiesector, de financiële sector en de wetenschap. Staatssecretaris Dijksma zit in een discussieforum over de Nederlandse omschakeling naar duurzame energie.

Locatie: Erasmus Universiteit, Rotterdam

Meer informatie: Thierry van Es, woordvoerder ministerie IenM: 06-15858085.

14:30 - 17:30

Wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Milieu (met minister Schultz van IenM)

Locatie: Tweede Kamer


1.

More about...