Montesquieu Institute: from science to society

Tjeenk Willink nieuwe informateur

Tuesday, May 30 2017, 17:57

DEN HAAG (PDC) - Tjeenk Willink is de nieuwe informateur. De Tweede Kamer heeft zojuist hiermee ingestemd. Alleen de PVV en Forum voor Democratie stemden tegen de voordracht. Tjeenk Willink moet de vastgelopen kabinetsformatie weer op gang brengen.

De in een motie-Rutte verwoorde opdracht luidt: met inachtneming van het eindverslag van informateur Schippers, de mogelijkheid onderzoeken van een kabinet dat in voldoende mate op steun in de volksvertegenwoordiging kan rekenen, hierin zowel de mogelijkheden van een meerderheidskabinet als een minderheidskabinet in welke vorm dan ook mee te nemen, daarbij aan te geven op welke wijze dit tot stand kan komen en hierover verslag uit te brengen aan de Kamer met een advies over de voortgang van de kabinets(in)formatie.

Tjeenk Willink is de voormalig vicepresident van de Raad van State en is minister van staat. Eerder was hij als informateur betrokken bij de kabinetsformaties van 1994, 1999 en 2010.

Bron: ANP