Montesquieu Institute: from science to society

Metamorfose Leidsche Rijn Utrecht, Amsterdam


Leidsche Rijn, de grootste woningbouwlocatie uit de geschiedenis van de Nederlandse stadsontwikkeling, is na 25 jaar klaar. Dit sinds 1993 bestaande stedenbouwkundig plan is op tal van fronten vernieuwend en het is hoog tijd voor een evaluatie. Dit doen we naar aanleiding van het boek van fotograaf Gerry Hurkmans. Hij volgde twintig jaar lang de transformatie van weiland tot woonwijk. Deze avond gaan we met verschillende hoofdrolspelers in het nieuwbouwproject, waaronder de ontwerpers van het masterplan Riek Bakker en Rients Dijkstra, de dialoog aan om het resultaat van jaren lange ontwikkeling te bespreken. Kunnen we deze bijzondere Vinex-wijk een succes noemen en welke lessen kunnen we trekken uit dit project?

Met in dit programma onder anderen

Riek Bakker

Landschapsarchitect en stedenbouwkundige

Rients Dijkstra

Founder and design principal Maxwan

Tjakko Smit

Directeur Projecten bij BPD Gebiedsontwikkeling

Annemiek Rijckenberg

Zelfstandig adviseur stedelijke ontwikkeling

Paul Vreeken

Strategisch adviseur en programmamanager Gemeente Utrecht

Begin jaren ’90 ontstond er een grote woningvraag in Nederland door toename van het aantal huishoudens en een doorstromingsbehoefte. Om hierin te voorzien werd de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra in het leven geroepen: een plan om een half miljoen nieuwe woningen te realiseren en zogeheten Vinex-wijken ontsproten aan de randen van steden. Een van deze wijken is Leidsche Rijn Utrecht, het grootste nieuwbouwproject van Nederland ooit. Na 25 jaar is het eindelijk af en is het tijd voor een review. Met een uniek panel van de belangrijkste sleutelfiguren in het project gaan we kijken we naar de toekomst van grootschalige nieuwbouwwijken en trekken we lessen uit dit omstreden project.

Over het boek:

Het boek brengt twintig jaar Leidsche Rijn in beeld en beslaat de periode van het prille begin, van juli 1996, tot juli 2016. Het ontstaan van dit nieuwe stuk Utrecht is door Hurkmans gefotografeerd vanuit een hoogwerker op twintig meter hoogte en vastgelegd vanuit 63 vaste geografische locaties naar alle vier de windrichtingen. Daarnaast zijn er luchtfotografiebeelden, die jaarlijks vanuit een Cessna werden gemaakt, toegevoegd en is er aanvullende fotografie uit de wijk. Het resultaat van twee decennia consequent fotograferen is een unieke serie gedetailleerde fotografische sequenties, die op verbluffende wijze in beeld brengen hoe de transformatie van een landschap zich stap voor stap voltrekt, en hoe ingrijpend de metamorfose van weiland tot woonwijk is.

Het boek bevat tekstuele bijdragen van onder anderen oud-premier Wim Kok, burgemeester van Utrecht Jan van Zanen, oud-wethouder Ruimtelijke Ordening Annemiek Rijckenberg, stedenbouwkundige Riek Bakker, hoogleraar Rients Dijkstra, stedenbouwkundige Peter Kuenzli, dichter Willem van Toorn, hoofdredacteur Aart Aarsbergen (Nederlandse editie van National Geographic). Ook zijn er reportages met prinses Beatrix, prinses Maxima en koning Willem-Alexander , en citaten en ervaringen van inwoners in het boek opgenomen. De foto’s zijn voorzien van geschiedkundige feiten, wetenswaardigheden en toelichtingen.

Na afloop van het programma is het boek te koop voor de gereduceerde prijs van 40,- euro


1.

More about...