Montesquieu Institute: from science to society

Niko Koffeman in Nationaal Jeugddebat, Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
date March 6, 2017 12:30 - 17:30
city Den Haag
location Tweede Kamer Show location
attending N.K. (Niko) Koffeman, J.M. (Jan) Paternotte, J.J. (Joram) van Klaveren, M. (Machiel) de Graaf, R. (Roelof) Bisschop, D. (Duco) Hoogland, S.M. (Sandra) Beckerman, D.G.M. (Don) Ceder, B. (Bente) Becker, E.M. (Lisa) Westerveld et al.
organisation Nationaal Jeugddebat

Het Nationaal Jeugddebat is behalve een leuke manier om jongeren te laten proeven aan de politiek, ook een goed middel om jongeren mee te laten denken over het beleid in Nederland. De jongeren maken immers zelf stellingen over actuele jongerenonderwerpen om problemen die zij signaleren op te lossen. Ook proberen zij tijdens het debat de politici zover te krijgen dat zij (een deel van) de stellingen meenemen naar de Tweede Kamer.

Het debat in de Tweede Kamer, onder leiding van de Kamervoorzitter mevrouw Arib, is natuurlijk het hoogtepunt van het Nationaal Jeugddebat, maar de jongeren zijn al veel langer bezig. Voor de kerstvakantie zijn in elke provincie Provinciale Jeugddebatten georganiseerd. Per provincie deden ongeveer vijftig jongeren mee in de leeftijdsgroep van 12 - 18 jaar. Verdeeld over (niet-politiek gekleurde) fracties maakten zij, begeleid door oud-deelnemers, voorstellen over het provinciale beleid. Hierover gingen zij in debat met Statenleden en gedeputeerden.

Uit de deelnemers zijn, per provincie, twaalf jongeren geselecteerd om mee te doen aan het Nationaal Jeugddebat. De deelnemers zijn niet alleen geselecteerd op debatvaardigheden, maar ook op enthousiasme. Daarnaast proberen wij te zorgen voor een goede afspiegeling van alle Nederlandse jongeren.

De deelnemers aan het Nationaal Jeugddebat worden getraind in debatvaardigheden, leren over de gang van zaken in de Tweede Kamer en de rol van een Kamerlid. Bovendien hebben zij een onderzoek uitgevoerd onder ongeveer 1.000 leeftijdsgenoten. Met behulp van de resultaten van dit onderzoek wordt de richting bepaald van de stellingen. Zij formuleren onder begeleiding van oud-deelnemers stellingen die zij baseren op de resultaten van het onderzoek.

Op 6 maart presenteren vier fracties elk hun eigen stellingen en gaan daarover in debat in de Tweede Kamer. 140 jongeren zullen plaatsnemen in de blauwe stoeltjes in de plenaire zaal voor het Nationaal Jeugddebat 2017. Het debat verloopt via een vast debatstramien. De opbouw van het debatstramien beoogt de inhoudelijkheid van het debat te vergroten en biedt houvast aan de deelnemers.

Om de beurt gaan de fracties in debat met kandidaat Kamerleden. We hebben inmiddels toezeggingen binnen van D66 (Jan Paternotte), GroenLinks (Lisa Westerveld), VNL (Joram van Klaveren), Partij voor de Dieren (Niko Koffeman), VVD (Bente Becker), PVV (Machiel de Graaf), SP (Sandra Beckerman), PvdA (Duco Hoogland), ChristenUnie (Don Ceder) en SGP (Roelof Bisschop). CDA is nog op zoek naar een geschikte kandidaat. Ook 50PLUS is benaderd.

Elke fractie zal met 2 à 3 politici in debat gaan. Tijdens elk debat is er tijd gereserveerd waarin de andere aanwezige kandidaat-Kamerleden hun standpunt over het onderwerp naar voren kunnen brengen.

Meer informatie


1.

More about...