Montesquieu Institute: from science to society

Ir. W.R. (Wybren) van Haga

foto Ir. W.R. (Wybren) van Haga
vergrootglas
Source: Parlement.com.

Wybren van Haga (1967) was sinds 31 oktober 2017 lid van de Tweede Kamerfractie van de VVD. Op 24 september 2019 werd hij uit de fractie gezet, na voor een derde keer in opspraak te zijn gekomen. Hij vormt nu een eenmansfractie (groep-Van Haga). Van Haga werkte voor Shell in onder meer Gabon, Schotland en Oman en was bestuurder van diverse ondernemingen. Hij was voorts zeven jaar gemeenteraadslid in Haarlem. De heer Van Haga was als Tweede Kamerlid voor de VVD onder meer woordvoerder buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking.

VVD, Groep-Van Haga (ex-VVD)
in de periode 2017-heden: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

1.

First names

Wybren Ridley (Wybren)

2.

Personal data

Place and date of birth
's-Gravenhage, 31 January 1967

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1982 until October 2019 (geroyeerd)
 • FVD (Forum voor Democratie), from 21 May 2020

National political party
groep lid-Haga, from 24 September 2019

4.

Main functions and occupations

 • directeur KennemerZorg B.V., from 2009 until 31 October 2017
 • lid gemeenteraad van Haarlem, from 21 October 2010 until 31 October 2017
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 31 October 2017
 • fractievoorzitter groep-Van Haga (eenmansfractie), Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 24 September 2019

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (2/3)
 • Bracht in 2018 de initiatiefnota "Een goede bedoeling is niet altijd een goed idee: een voorstel tot bestrijding van weeshuistoerisme" uit (35.069)
 • Bracht in 2019 een initiatiefnota uit over een proactieve handelsagenda (35.115)

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/5)
 • In september 2019 meldden diverse media dat in een monumentaal wooncomplex in Haarlem, dat in zijn eigendom was, verbouwingen hadden plaatsgevonden zonder de vereiste vergunningen. Op grond daarvan had de gemeente de werkzaamheden in april laten stilleggen. Na overleg met de gemeente mochten de werkzaamheden voortgezet worden.
 • In augustus 2019 werd hij gechanteerd door een, aan alcohol-verslaafde huurder in Haarlem, die in een woning woonde die Van Haga in privé-eigendom had. De huurder dreigde met smaad en laster in de media als hij geen contract voor onbepaalde tijd zou krijgen. Op 15 augustus 2019 meldde Van Haga de chantage aan het fractiebestuur van de VVD. Hij schreef de huurder een mail waarin hij hem doorverwees naar de beheerder maar tevens aangaf waarom de beheerder de overeenkomst niet verlengde. Naar aanleiding van deze e-mail en daarmee het schenden van vermeende afspraken, besloot de VVD-fractie op 24 september dat hij niet langer lid van die fractie kon blijven. Volgens Van Haga zelf was er geen sprake van het schenden van enige afspraak.
 • Op 7 oktober 2019 maakte hij bekend zijn zetel niet op te geven en een eenmansfractie te vormen. Het VVD-bestuur besloot daarop een royeringsprocedure in gang te zetten.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

This biography has been updated until January 24, 2020.