Montesquieu Institute: from science to society

Drs. W.J.Th. (Wim-Jan) Renkema

foto Drs. W.J.Th. (Wim-Jan) Renkema
vergrootglas
bron: Fotograaf: Jonas van Impe
Source: Parlement.com.

Bijna drie jaar een bedachtzaam, maar ook betrokken en werkzaam GroenLinks-Tweede Kamerlid. Onderwijsman. Hij was onder meer rector van een brede scholengemeenschap, onderwijsinspecteur, directeur van een PABO en voorzitter van het College van Bestuur van een grote groep basisscholen in Noord-Nederland. Als Kamerlid hield hij zich bezig met armoede- en schuldhulpbeleid, de Participatiewet, GGZ en maatschappelijke diensttijd. Was verder bijna een jaar voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat.

GroenLinks
in de periode 2018-2021: lid Tweede Kamer

1.

First names

Wiemer Jan Theodoor (Wim-Jan)

2.

Personal data

Place and date of birth
Drachten (gem. Smallingerland), 4 March 1968

3.

Party/Movement

Party/Parties
GroenLinks, from 1990

4.

Main functions and occupations

  • voorzitter College van Bestuur Ambion Holding (onderwijsgroep "Primus" en scholennetwerk "De Basis") te Heerenveen, from 15 March 2016 until 14 June 2018
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 13 June 2018 until 31 March 2021
  • zelfstandig adviseur, from April 2021

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous (2/4)
  • vicevoorzitter Raad van Toezicht ROC "Friese Poort" te Leeuwarden, from 2011 until 6 June 2018
  • lid Raad van Toezicht Eduvier onderwijsgroep, from August 2017 until June 2018

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
voorzitter vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 19 May 2020 until 31 March 2021

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Miscellaneous

Private life
  • Heeft een tweelingbroer (Theo Jan)
  • Groeide op in Tijnje en Beetsterzwaag (Opsterland)

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.