Montesquieu Institute: from science to society

H.M. (Hugo) de Jonge

foto H.M. (Hugo) de Jonge
vergrootglas
bron: Rijksoverheid.nl
Source: Parlement.com.

Hugo de Jonge (1977) is sinds 26 oktober 2017 viceminister-president en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet-Rutte III. Hij was in 2010-2017 voor het CDA wethouder van onderwijs, jeugd en (sinds 2014) zorg in Rotterdam. Eerder was hij politiek assistent van de onderwijsbewindslieden Maria van der Hoeven en Marja van Bijsterveldt. Hij begon zijn loopbaan als onderwijzer en was later ook ambtenaar op OCW.

CDA
in de periode 2017-heden: minister

1.

First names

Hugo Mattheüs (Hugo)

2.

Personal data

Place and date of birth
Bruinisse, 26 September 1977

3.

Party/Movement

Party/Parties
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

4.

Main functions and occupations

  • wethouder (van onderwijs, jeugd en (tot 2014: gezin en vanaf 2014: zorg) van Rotterdam, from 27 May 2010 until 26 October 2017
  • lid gemeenteraad van Rotterdam, from 27 March 2014 until 15 May 2014
  • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en (eerste) viceminister-president, from 26 October 2017

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous (2/3)
  • lid algemeen bestuur GGD Rotterdam-Rijnmond
  • voorzitter gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rotterdam-Rijnmond

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

Policy-making activities as minister
  • Kwam in 2018 samen met werkgevers en onderwijsinstellingen met het Actieplan 'Werken in de Zorg' om het personeelstekort in de zorg terug te dringen. Zo komt er meer geld voor leerwerkplekken en scholing en een landelijke wervingscampagne.
  • Bracht in 2018 de Nota medische ethiek uit. Er zijn drie vragen leidend bij beleidskeuzes over medisch-ethische vraagstukken. Die betreffen de medisch-wetenschappelijke noodzaak, de medisch-ethische dimensie en de maatschappelijke discussie en politieke bezinning. Er zijn drie overkoepelende thema’s: vraagstukken rond het begin van het leven; medisch-wetenschappelijk onderzoek en technologie; en vraagstukken rond het einde van het leven. Over dat laatste komt er extern advies. (34.990)

Legislative activities as minister
  • Bracht in 2018 samen met staatssecretaris Blokhuis de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) (Stb. 37) en de Wet zorg en psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Stb. 36) tot stand. Hiermee wordt verplichte zorg aan personen met een psychische stoornis geregeld. Daarbij wordt hun rechtspositie gewaarborgd en moet dwang zoveel mogelijk worden voorkomen en in tijd beperkt. De officier van justitie krijgt, in samenwerking met ketenpartners, een actieve rol als verzoeker. Zorg kan ook worden verleend als een patiënt daarmee niet instemt. Dat moet dan gebeuren op basis van een zorgplan. Onvrijwillige zorg mag alleen als uiterste middel worden gebruikt, nadat eerst een stappenplan is doorlopen. Het wetsvoorstel zorg en dwang was in 1999 ingediend door staatssecretaris Bussemaker. Het werd in 2013 in de Tweede Kamer verdedigd door staatssecretaris Van Rijn. Wetsvoorstel Wvggz werd in 2010 ingediend door de ministers Hirsch Ballin en Klink en in 2017 in de Tweede Kamer verdedigd door de staatssecretarissen Van Rijn en Dijkhoff. (32.399, 31.996)
  • Bracht in 2018 een wet tot wijziging van diverse wetten in het Staatsblad in verband met de fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg tot de Inspectie gezondheidszorg en jeugd. Het wetsvoorstel was in 2017 ingediend door minister Schippers (34.797)

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.