Montesquieu Institute: from science to society

H.M. (Hugo) de Jonge

foto H.M. (Hugo) de Jonge
vergrootglas
bron: Rijksoverheid.nl
Source: Parlement.com.

Hugo de Jonge (1977) is sinds 26 oktober 2017 viceminister-president en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet-Rutte III. Bij de Tweede Kamerverkiezingen 2021 is hij lijsttrekker van het CDA. Op 19 maart 2020 nam hij de taken over van de afgetreden minister Bruins en werd hij met name verantwoordelijk voor de (medische) aanpak van de coronacrisis. Hugo de Jonge was in 2010-2017 voor het CDA wethouder van onderwijs, jeugd en (sinds 2014) zorg in Rotterdam. Eerder was hij politiek assistent van de onderwijsbewindslieden Maria van der Hoeven en Marja van Bijsterveldt. Hij begon zijn loopbaan als onderwijzer en was later ook ambtenaar op OCW.

CDA
in de periode 2017-heden: minister, politiek leider

1.

First names

Hugo Mattheüs (Hugo)

2.

Personal data

Place and date of birth
Bruinisse, 26 September 1977

3.

Party/Movement

Party/Parties
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

4.

Main functions and occupations

  • wethouder (van onderwijs, jeugd en (tot 2014: gezin en vanaf 2014: zorg) van Rotterdam, from 27 May 2010 until 26 October 2017
  • lid gemeenteraad van Rotterdam, from 27 March 2014 until 15 May 2014
  • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en (eerste) viceminister-president, from 26 October 2017

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous (2/3)
  • lid algemeen bestuur GGD Rotterdam-Rijnmond
  • voorzitter gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rotterdam-Rijnmond

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

Policy-making activities as minister (2/3)
  • Bracht in 2018 het Programma Langer Thuis uit dat zich richt op verbeteren van de ouderenzorg. Er wordt uitgegaan van de leefwereld van ouderen en mantelzorgers, waarbij rekening wordt gehouden met diversiteit. De landelijke overheid moet behulpzaam zijn bij het oplossen van lokale en regionale knelpunten. Behalve aan structurele verbeteringen wordt gewerkt aan snelle oplossingen voor acute problemen.
  • Bracht in 2018 de Nota medische ethiek uit. Er zijn drie vragen leidend bij beleidskeuzes over medisch-ethische vraagstukken. Die betreffen de medisch-wetenschappelijke noodzaak, de medisch-ethische dimensie en de maatschappelijke discussie en politieke bezinning. Er zijn drie overkoepelende thema’s: vraagstukken rond het begin van het leven; medisch-wetenschappelijk onderzoek en technologie; en vraagstukken rond het einde van het leven. Over dat laatste komt er extern advies. (34.990)

Legislative activities as minister (2/4)
  • Bracht in 2020 een wet (Stb. 229) tot wijziging van de Embryowet tot stand. Geslachtskeuze wordt mogelijk gemaakt ter beperking van het risico op een zeer ernstige erfelijke aandoening met ongelijke geslachtsincidentie. Er wordt voorzien in een grondslag voor het gebruik van embryo’s en geslachtscellen voor kwaliteitsbewaking in instellingen die handelingen verrichten met geslachtscellen en embryo’s in het kader van fertiliteitszorg. (35.173)
  • Bracht in 2020 samen met de ministers Ollongren en Grapperhaus de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 tot stand. Hiermee werd een wettelijke basis geschapen voor het treffen van noodmaatregelen om verspreiding van het covid-19-virus tegen te gaan. De wet vervalt na drie maanden, maar die termijn kan worden verlengd. (35.526)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen
  • Versloeg in 2020 Pieter Omtzigt bij de tweede ronde van de lijsttrekkersverkiezing in het CDA. Hij kreeg 50,7 procent, tegen 49,3 procent voor Omtzigt. In de eerste ronde was Mona Keijzer afgevallen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.