Montesquieu Institute: from science to society

H.M. (Hugo) de Jonge

foto H.M. (Hugo) de Jonge
vergrootglas
bron: Rijksoverheid.nl
Source: Parlement.com.

Hugo de Jonge (1977) is sinds 26 oktober 2017 viceminister-president en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet-Rutte III. Op 19 maart 2020 nam hij de taken over van de afgetreden minister Bruins en werd hij met name verantwoordelijk voor de (medische) aanpak van de coronacrisis. Hugo de Jonge was in 2010-2017 voor het CDA wethouder van onderwijs, jeugd en (sinds 2014) zorg in Rotterdam. Eerder was hij politiek assistent van de onderwijsbewindslieden Maria van der Hoeven en Marja van Bijsterveldt. Hij begon zijn loopbaan als onderwijzer en was later ook ambtenaar op OCW.

CDA
in de periode 2017-heden: minister

1.

First names

Hugo Mattheüs (Hugo)

2.

Personal data

Place and date of birth
Bruinisse, 26 September 1977

3.

Party/Movement

Party/Parties
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

4.

Main functions and occupations

 • wethouder (van onderwijs, jeugd en (tot 2014: gezin en vanaf 2014: zorg) van Rotterdam, from 27 May 2010 until 26 October 2017
 • lid gemeenteraad van Rotterdam, from 27 March 2014 until 15 May 2014
 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en (eerste) viceminister-president, from 26 October 2017

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous (2/3)
 • lid algemeen bestuur GGD Rotterdam-Rijnmond
 • voorzitter gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rotterdam-Rijnmond

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

Policy-making activities as minister (2/4)
 • Bracht in 2018 de Nota medische ethiek uit. Er zijn drie vragen leidend bij beleidskeuzes over medisch-ethische vraagstukken. Die betreffen de medisch-wetenschappelijke noodzaak, de medisch-ethische dimensie en de maatschappelijke discussie en politieke bezinning. Er zijn drie overkoepelende thema’s: vraagstukken rond het begin van het leven; medisch-wetenschappelijk onderzoek en technologie; en vraagstukken rond het einde van het leven. Over dat laatste komt er extern advies. (34.990)
 • Werd in 2021 bekritiseerd vanwege vertraagde vaccinatie tegen covid-19. Hijzelf erkende dat de strategie beter had gekund. Een motie-Wilders waarin het vertrouwen in hem werd opgezegd, werd echter verworpen (PVV, DENK, FVD en Krol stemden voor).

Legislative activities as minister (2/4)
 • Bracht in 2020 een wet (Stb. 229) tot wijziging van de Embryowet tot stand. Geslachtskeuze wordt mogelijk gemaakt ter beperking van het risico op een zeer ernstige erfelijke aandoening met ongelijke geslachtsincidentie. Er wordt voorzien in een grondslag voor het gebruik van embryo’s en geslachtscellen voor kwaliteitsbewaking in instellingen die handelingen verrichten met geslachtscellen en embryo’s in het kader van fertiliteitszorg. (35.173)
 • Bracht in 2020 samen met de ministers Grapperhaus en Ollongren de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (Stb. 441) tot stand. De wet vervangt noodverordeningen met maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het Covid-19-virus. Maatregelen blijven drie maanden van kracht, verlengingsbeslissingen worden aan de Tweede Kamer voorgelegd. (35.526)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Versloeg in juli 2020 Pieter Omtzigt bij de tweede ronde van de lijsttrekkersverkiezing in het CDA. Hij kreeg 50,7 procent, tegen 49,3 procent voor Omtzigt. In de eerste ronde was Mona Keijzer afgevallen.
 • Trok zich op 10 december 2020 terug als lijsttrekker, omdat hij die positie vanwege de coronocrisis niet te combineren vond met zijn ministerschap

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.