Montesquieu Institute: from science to society

Carla van Baalen over Troonredes

Tuesday, September 20 2016, 11:33

DEN HAAG (PDC) - Prof. dr. Carla van Baalen, directeur van het centrum voor Parlementaire Geschiedenis en bestuurslid van het Montesquieu Instituut is een kenner op het gebied van Troonredes. Voor het Reformatorisch Dagblad dook zij in oude Troonredes om antwoord te geven op een aantal vragen.

Van Baalen legt uit dat normen en waarden in tijden dat er problemen zijn, op politiek of economisch gebied, veel voorkomen. De overheid spreekt dan met de Troonrede de burgers toe. Bijvoorbeeld om moed te tonen, geduld te hebben of om burgerschap te tonen. In goede tijden, bijvoorbeeld onder premier Kok in de paarse jaren (1994-2002), wordt er veel minder gesproken over waarden en normen richting de burger.

Volgens Van Baalen is de laatste jaren het aanspreken van de burger sterker en explicieter geworden. Dit heeft ook te maken met de opkomst van de televisie, waarmee het volk rechtstreeks kan worden aangesproken. Solidariteit en cohesie in de samenleving zijn belangrijke thema's in Troonredes. Opvallend vond Van Baalen dat het appel van kabinetten richting burgers vrijwel altijd positief is. Verwijten worden bijna nooit gemaakt.

Van Baalen vertelt dat de persoonlijkheid van een premier duidelijk zichtbaar is in Troonredes. Ook is de instelling van de premier ten opzichte van het geloof goed te merken in de Troonrede.

Bron: Reformatorisch Dagblad, 19 september 2016