Montesquieu Institute: from science to society

Symposium Gedeelde waarden in een verdeelde samenleving, Utrecht

Utrecht Centraal
© Kevin Bergenhenegouwen / PDC

Op vrijdag 10 juni organiseert ProDemos een symposium over gedeelde waarden in een verdeelde samenleving. Sprekers zijn o.a. Alex Brenninkmeijer (lid van de Europese Rekenkamer, oud- Nationale Ombudsman), Nanke Verloo (universitair docent Urban Planning Universiteit van Amsterdam) en Miranda de Vries (burgemeester van Geldermalsen).

Een sterke en weerbare democratie kan niet zonder draagvlak in de samenleving. In Nederland bestaat brede steun voor de kernwaarden van de democratische rechtsstaat: vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Maar in de praktijk zijn we het lang niet altijd met elkaar eens over de concrete uitleg van die waarden. Vrijheid van de een kan bedreigend zijn voor de ander. Gelijkwaardigheid kan worden ervaren als strijdig met rechtvaardigheid. De centrale vragen op het symposium zijn hoe we met deze schurende waarden om kunnen gaan in de samenleving? Wat betekent dat voor het beleid? En hoe kan beleid bijdragen aan saamhorigheid ter versterking van de democratische rechtsstaat die Nederland verenigt?

Programma

10.00 uur: Welkomstwoord door ochtendvoorzitter Jacques Wallage, voorzitter Raad voor Openbaar Bestuur.

Na de opening door gastheer Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht, en een videoboodschap van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, volgen drie sprekers. Zij zullen bovenstaande vragen behandelen vanuit verschillende invalshoeken.

  • Staatsrechtelijk kader: Alex Brenninkmeijer is sinds januari 2014 het Nederlandse lid van de Europese Rekenkamer. Brenninkmeijer was van 2005 tot en met 2013 Nationale Ombudsman. Verder is hij bijzonder hoogleraar ‘Institutionele aspecten van de rechtsstaat’ aan de Universiteit Utrecht.
  • Stedelijke planning en conflictstudies: Nanke Verloo is universitair docent in Urban Planning aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is gespecialiseerd in processen van stedelijke conflicten, bewonersprotest en in- en uitsluiting.
  • Bestuurlijke praktijk: Miranda de Vries, burgemeester van Geldermalsen en politicoloog. Zij heeft ervaring met de maatschappelijke spanningen die ook in haar gemeente ontstonden over de opvang van vluchtelingen.

Na elke spreker is er tijd voor het publiek om vragen te stellen.

11.15 uur: Korte pauze

11.30 uur: Workshops

Na de plenaire bijeenkomst worden parallel gesprekken gevoerd in groepen van ongeveer 20 á 25 mensen. In die groepen wordt gesproken over de volgende vragen:

  • Eerst wordt in elke groep gevraagd of de deelnemers de beschrijving van de maatschappelijke werkelijkheid van schurende waarden herkennen. Vinden zij dat de verdeeldheid de weerbaarheid van onze democratie aantast?
  • De hoofdvraag is vervolgens hoe we met de werkelijkheid van spanningen moeten omgaan. Kan de democratische rechtsstaat zorgen voor de verbinding? Welke bijdrage kunnen overheden daaraan leveren?

12.30 uur: Afsluiting.

Een mobiele rapporteur zal de groepen langs gaan en bij de plenaire afsluiting een impressie geven van de aard en conclusies van de gesprekken.

Praktische informatie

  • Vrijdag 10 juni
  • 10.00 - 12.30 uur (inloop vanaf (09.30 uur)
  • Oude Stadhuis Utrecht, Korte Minrebroederstraat 2, Utrecht
  • Toegang is gratis
  • Bent u geïnteresseerd in deelname? Neem dan contact op met Tim van Lieshout, t.vanlieshout@prodemos.nl onder vermelding van: symposium Gedeelde Waarden of bel hem op: 070 757 02 89.

Bekijk de uitnodiging voor het symposium Gedeelde Waarden


Contents

1.

ProDemos

ProDemos is the 'House for Democracy and the Rule of Law'. ProDemos explains the Dutch govermental system and the rule of law to students, tourists, members of political organisations and other guests. The ProDemos Visitor Centre is located directly opposite the Houses of Parliament (Binnenhof) in The Hague. From here ProDemos provides guided tours, educational programmes, debates, exhibitions, and courses.

ProDemos was established in 2010.

2.

More about...